Regulamin aukcji – sylwiasport i sylwia-active

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO

I. Postanowienia ogólne

 1. Konta Allegro: sylwiasport oraz sylwia-active prowadzone jest przez Firmę F.H.R. Sylwia Stachoń – Bociąga, z siedzibą w : 71-370 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 11 b/17, NIP: 852-191-82-36, zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Przedmiotem zamówienia na niniejszych aukcjach są towary fabrycznie nowe i oryginalne
 3. Wszystkie sprzedawane przez nas towary posiadamy aktualnie na naszym magazynie – nie oferujemy wirtualnego towaru.
 4. W opisie aukcji, zgodnie z zaleceniem dystrybutora, podajemy rozmiary wskazane przez producenta (opis wskazany bezpośrednio na towarze  bądź na oryginalnym opakowaniu). Pomiary wskazane przez producenta mogą różnić się od rzeczywistych. W związku z tym, na wniosek (mailowy) Kupującego,Sprzedający  może dokonać pomiaru, o ile będzie to fizycznie możliwe. 
 5. W naszych aukcjach może brać udział każdy użytkownik serwisu Allegro.pl. Przesyłki pobraniowe wysyłamy jedynie do użytkowników konta Allegro z pełną aktywacja konta. Do pozostałych użytkowników Allegro, w tym posiadających konto „Junior” towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedającego.
 6. Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9 do 20. Jeżeli nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu 24h, należy wówczas ponowić zapytanie lub skontaktować się telefonicznie na numer 600 945 244
 7. Zasady dokonywania zamówień reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części „Regulaminem”.

II. Procedura składania zamówień

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy rozwiewać przed kliknięciem opcji KUP TERAZ, poprzez kontakt ze Sprzedającym ;
 2. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez KUP TERAZ  bądź DODAJ DO KOSZYKA, o ile opis aukcji nie stanowi inaczej ;
 3. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 5. Po dokonaniu transakcji należy się kontaktować przy użyciu „Formularz opcji dostawy”, formularza „Zadaj pytanie Sprzedającemu” lub poprzez odpowiedź na wysłanego przez serwis Allegro.pl e-maila potwierdzającego.
 6. Na potwierdzenie i/lub wpłatę czekamy 7 dni od dnia zakupu. Brak kontaktu w przeciągu 7 dni skutkuje wystąpieniem do Allegro o zwrot prowizji za transakcję i możliwością wystawienia komentarza negatywnego.
 7. W e-mailu potwierdzającym ( patrz pkt.6) należy podać swój Nick na Allegro i numer aukcji, dokładny adres wysyłki wraz z kodem pocztowym, ( jeśli jest inny niż ten z Allegro) oraz numer telefonu komórkowego ( istotne dla Poczty Polskiej), cechy zakupionego produktu, informacje dotyczące sposobu płatności (przelew, pobranie ) oraz wysyłki
 8. W przypadku przelewu na konto bankowe w tytule operacji proszę koniecznie wpisać nick z Allegro oraz nr aukcji, w której brali Państwo udział (ułatwi to i przyspieszy zaksięgowanie wpłaty). Uwaga !!! Wpłata pieniędzy w placówkach Poczty Polskiej może zostać zaksięgowana na naszym koncie nawet po 7 dniach.
 9. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszty wysyłki (zawsze podane w treści aukcji) o ile w opisie aukcji nie stanowi inaczej.           Na koszt wysyłki składają się opłaty pocztowe oraz koszt opakowania. Przy zakupie dwóch lub większej ilości produktów na naszych aukcjach prosimy o kontakt celem indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki.
 10. Nie wysyłamy towaru za pobraniem, jeżeli wartość przesyłki przekracza 600zł.
 11. Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Szczecina, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godzin odbioru.
 12. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, w e-mailu potwierdzającym należy napisać pełne dane niezbędne do jej wystawienia.

III. Realizacja zamówienia

 1. Wysyłkę realizujemy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (Kurier Pocztex 48) na koszt Kupującego.
 2. Wysyłany przez nas towar jest starannie zapakowany, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia go w trakcie transportu.
 3. Towar wysyłamy najpóźniej do godziny 24 następnego dnia roboczego (dotyczy zamówień  na koncie sylwiasport ) bądź od 2 do 5 dni                 ( w przypadku zamówień na konto sylwia-active ) od otrzymania przelewu lub informacji o wysyłce pobraniowej.
 4. Towar zamówiony do godziny 11.00 w danym dniu roboczym, wysyłamy w tym samym dniu.
 5. W przypadku zaginięcia przesyłki (nie doręczenia jej w przeciągu 14 dni) reklamację składamy we właściwej dla naszego miejsca zamieszkania placówce Poczty Polskiej. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. Formy płatności                                                                                                  

Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący :

 1. bezpośrednio przez PAYU
 2. przelewem bankowym na konto Sprzedającego :19 1020 4795 0000 9802 0263 0598
 3. za zaliczeniem pocztowym ( przesyłka pobraniowa)

V. Aktualizacja cen

 1. Wszystkie ceny za towary/produkty są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na aukcjach
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

VI. Zwrot/wymiana towaru

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).roku Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego na aukcji Allegro, bez podania przyczyny , w ramach ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie przez Kupującego być używany  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,  ani uszkodzony (nie może nosić  zanieczyszczeń, przetarć mechanicznych ), oryginalnie zapakowany (tj. kompletny towar wraz z wszelkimi metkami     i dodatkami, które znajdowały się w opakowaniu). Kupujący dokonuje zwrotu produktu na swój koszt. O fakcie zwrotu Kupujący winien poinformować Sprzedającego mailowo.
 2. Do przesyłki Kupujący winien dołączyć: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dane : imię i nazwisko numer aukcji oraz numer konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
 3. Kupującyponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
 4. Zwrot/wymiana rozpatrywana jest wyłącznie z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura).
 5. Przy wymianie towaru na inny wzór/kolor do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację, na jaki model/rozmiar Kupujący się zdecydował. Jednocześnie przed odesłaniem towaru Kupujący drogą mailową winien ustalić, czy model / rozmiar żądany przy wymianie przez Kupującego znajduje się na magazynie Sprzedającego.
 6. Towar należy odpowiednio zapakować, aby wykluczyć jego uszkodzenie podczas transportu. W przypadku uszkodzenia towaru, stwierdzenia jego użycia, bądź braków       w opakowaniu zwrot/wymiana nie będą możliwe.
 7. Nie przyjmujemy zwrotów „za pobraniem” !.
 8. Kupujący po stwierdzeniu że zwrócony towar spełnia powyższe wymagania dokona zwrotu pieniędzy przelewem bankowym, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania nieuszkodzonej, kompletnej przesyłki na podane przez Kupującego konto. Zwrotowi podlega kwota zakupionego towaru oraz ewentualne kosztów przesyłki wskazane na aukcji, które poniósł Kupujący.

VI. Gwarancja/postępowanie gwarancyjne  

 1. Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest gwarancją producenta przez okres 2 lat( chyba że informacje zamieszczone na aukcji stanowią inaczej ) od daty wystawienia paragonu lub faktury VAT.
 2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest mailowe poinformowanie o fakcie przynajmniej dwa dni robocze przed odesłaniem towaru.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie za okazaniem paragonu lub faktury VAT po dostarczeniu reklamowanego przedmiotu na swój koszt przez Kupującego do siedziby firmy Sprzedającego.
 4. W przypadku reklamacji należy dokładnie sporządzić pismo reklamacyjne, w którym Kupujący powinien wskazać wadę towaru, okoliczności jej ujawnienia oraz związany w tym sposób załatwienia reklamacji -tj. wymianę reklamowanego towaru na podobny (ten sam model i rozmiar) bez wad. Sprzedający niezwłocznie   po otrzymaniu od Kupującego pisma reklamacyjnego wraz z wadliwym towarem odsyła  go do wraz Formularzem Reklamacyjnym do dystrybutora lub producenta.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone doręczycielowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty przesłania formularza reklamacyjnego wraz z wadliwym towarem do Sprzedającego.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji                       i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 VIII. Komentarze do transakcji:

1. Komentarze zawsze wystawiamy jako drudzy po otrzymaniu od Kupującego jego komentarza.
2. Wystawiony komentarz traktowany jest jako potwierdzenie otrzymania przesyłki, jej zgodności z ustaleniami zawartymi w treści aukcji oraz akceptacji przez Kupującego.

IX.Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie.
 2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na aukcjach i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.